Polityka Prywatności

Słowniczek pojęć użytych w polityce prywatności:

1) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.trefl.com, oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu, w tym dostępny pod adresem https://sklep.trefl.com/ sklep internetowy (dalej „Sklep internetowy”).

2) Użytkownik – każdy osoba fizyczna, która korzysta z usług udostępnionych w ramach Serwisu (zakładanie i prowadzenie Konta użytkownika, dokonywanie zakupów produktów, dokonywanie subskrypcji na newsletter), oraz każda osoba odwiedzająca Serwis.

3) Konto użytkownika – konto zakładane w Serwisie przez Użytkownika.

4) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5) Administrator danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika jest Trefl S.A. siedzibą w Sopocie (81-731) przy ul. Plac Dwóch Miast 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036560, NIP 585-13-57-118, REGON 191928047, kapitał zakładowy 25.812.800 zł, (dalej zwana „Spółką”). Dane kontaktowe Spółki: adres email: trefl@trefl.com, tel. +48 58 66 67 100, fax. +48 58 66 67 107.

I. Postanowienia ogólne

Dane osobowe Użytkownika tj. imię, nazwisko, adres pocztowy, adres email, numer telefonu, przetwarzane są przez Spółkę w następujących celach:

1) W przypadku, gdy korzystający z Serwisu jest zarejestrowanym Użytkownikiem Sklepu internetowego:

a) świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia umowy sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego,
b) rozpatrzenia reklamacji składanych przez Użytkowników,
c) zwrotu pieniędzy w przypadku odstąpienia od umowy (zwrot towaru),
d) otrzymywanie od Spółki informacji marketingowych, jedynie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. W takim wypadku dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane również w celu:
– przekazywania informacji o ofercie i promocjach dostępnych w Sklepie Internetowym,
– obsługi poprzez platformę https://freshmail.pl/.

2) W przypadku, gdy korzystający z Serwisu nie jesteś zarejestrowanym Użytkownikiem Sklepu internetowego:

a) świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym do rejestracji konta Użytkownika w Sklepie Internatowym jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę,
b) w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika- otrzymywanie od Spółki informacji marketingowych. W takim wypadku dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane również w celu:
– przekazywania informacji o ofercie i promocjach dostępnych w Sklepie Internetowym,
– obsługi poprzez platformę https://freshmail.pl/.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Użytkownikowi przez Spółkę usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym realizację zamówienia oraz przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika.
Podając swoje dane osobowe Użytkownik ma prawo do wglądu, żądania aktualizacji oraz prawo żądania usunięcia danych. Użytkownik może w każdym czasie żądać usunięcia swojego konta Użytkownika w Sklepie Internetowym poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: sklep@trefl.com lub poprzez Konto użytkownika w Sklepie Internetowym. Informacje o sposobie rezygnacji z newslettera wskazane są również w stopce każdego newslettera.

II. Zasady bezpieczeństwa

1. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w I pkt. 1 i 2 celów przetwarzania tj.:

a) w zakresie realizacji zawartej przez Użytkownika z Spółką umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji;
b) w zakresie marketingu i promocji produktów znajdujących się w ofercie Sklepie Internetowym przez okres do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie;

2. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych Użytkownikowi przysługuje:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO

3. W przypadkach, w których przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

4. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje użytkownikowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Użytkownik powinien pamiętać o ustanowieniu loginu i 8-znakowego, alfanumerycznego hasła do konta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. Hasło oraz login powinny być traktowane jako informacje poufne i nie mogą być przekazywane osobom trzecim.

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”),
b) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
c) poprzez kody marketingowe Google oraz Facebook.

7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.

III. Pliki cookie

1. Korzystając z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, odwiedzający Serwis wyraża zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa, (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) zazwyczaj domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmian tych ustawień w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Ponadto, przeglądarka internetowa umożliwia również usunięcie plików „cookies” Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” przez określoną przeglądarkę internetową dostępne są zazwyczaj w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

3. Pliki „cookies” wykorzystywane są przez Serwis w następujących celach:

a) dostosowywanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
b) utrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu, w konsekwencji czego Użytkownik nie musi każdorazowo wprowadzać loginu i hasła na poszczególnych podstronach;
c) zachowanie i utrzymanie składu koszyka Użytkownika w sklepie internetowym;
d) tworzenie statystyk, dotyczących sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

IV. Postanowienia końcowe

1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Spółkę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

2. Spółka zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, zmiany technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzane są dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez Spółkę danych osobowych.

3. Użytkownik zostanie poinformowany o planowanej zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed jej wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki prywatności na stronie internetowej www.trefl.com.