Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Siedziba:

Wydawnictwo Trefl sp. z o.o.
Klifowa 13
81-198 Mechelinki

Biuro:

Wydawnictwo Trefl sp. z o.o.
Emaus 55Y
30-213 Kraków
Mail: wydawnictwo@trefl.com

Wydawnictwo Trefl Sp. z o.o. z siedzibą w Mechelinkach (81-198) przy ul. Klifowej 13 jest wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000826275, NIP 587-17-24-413, REGON 385417606, kapitał zakładowy w wysokości 1 100 000,00 zł.